+306974344360 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΙΤΗ, ΧΙΟΣ chalkiasmichalis@gmail.com